دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق رهبری آموزشی

بار دیگر یکی از بهترین فایل ها در مورد دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق رهبری آموزشیبرای شما نمایش داده می شود که می تواند نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق رهبری آموزشی

دانلود-مبانی-نظری-و-پیشینه-تحقیق-رهبری-آموزشی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق رهبری آموزشی در 30 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

توضیحات کوتاه از متن:

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

تعاریف رهبری‌ و تفاوت آن با مدیریت
با توجه به مـطالعات وسیعی که در زمینهء تفاوتهای‌ موجود‌ میان‌ رهبری و مدیریت‌ صورت گرفته است، دیگر جایی برای این تصور نادرست که این مـفهوم مـترادف‌ هستند، باقی‌ نـمی‌ماند. رهبری‌ در اصل نسبت به مدیریت مفهوم وسیع‌تری دارد و مدیریت نوع خاصی از رهبری‌ بـه‌ شـمار‌ می‌رود که در آن،کسب هدفهای سازمانی‌ بر سایر هدفها اولویت دارد. پس از بررسی جامعی در ادبیات‌ مدیریت، استاگ‌ دیل (1974) به این نـتیجه رسـید کـه:'تعاریفی که از رهبری وجود دارد، تقریبا به‌ تعداد‌ اشخاصی‌ است‌ که کوشیده‌اند این مفهوم را تـبیین کنند'(هدایتی نیا و علوی، 1385).
رهبری بـرحسب ویـژگیها و صفات فردی، رفتار فردی، نفوذ در دیگران، الگوهای‌ تعاملی، روابط، نقشها(وظایف)، تصور‌ دیگران‌ دربارهء نفوذ قانونی آنان‌ تعریف شده است. نمونهء بعضی از این تـعریفها کـه طـی‌ چند‌ دههء اخیر بیان شده‌اند به‌ شرح زیر است:
از نظر تاتنبام، رهبری عبارت است از: نفوذ میان‌فردی ‌ که در وضـعیتی خـاص‌ از طریق‌ فرایند ارتباطات در جهت دست‌یابی به هدف یا اهدافی معین اعمال‌ می‌شود(میر کمالی، 1389).
استونر، رهبری را‌ فرایند‌ هدایت و اعـمال نـفوذ بـر فعالیتهای گروه‌ یا‌ اعضای‌ سازمان‌ تعریف می‌کند. به عقیدهء وی، این تعریف سه کاربرد‌ مهم‌ دارد: نخست‌ آن‌که رهـبری در رابـطه با زیردستان و پیروان مطرح می‌شود؛ چون این افراد باید دستورات‌ رهبر‌ را بپذیرند. دوم آنکه رهبری مـستلزم‌ تـوزیع‌ نـابرابر قدرت‌ میان‌ رهبر‌ و اعضای گروه است و تردیدی نیست‌ که‌ قدرت رهبر به مراتب از پیروان‌ بیشتر است. و سـوم آنـکه رهبری مستلزم توانایی‌ برای‌ اعمال نفوذ بر رفتار پیروان‌ است‌ (استونر  و چالرز ،1986).

مدیریت و رهبری آموزشی
    مدیریت آموزشی هدایت منابع و فعالیت های کارکنان سازمان آموزشی در جهت اهداف آن می باشد.
    فرهنگ لغات بین المللی تعلیم و تربیت، مدیریت آموزشی را «بکار بردن تکنیک ها و روش های ادراه سازمان های تربیتی با در نظر گرفتن هدف ها و سیاست های کلی تعلیم و تربیت» تعریف می کند. فرهنگ لغات تعلیم و تربیت در مدیریت آموزشی را راهنمایی، کنترل و ادراه ی امور مربوط به جریان تعلیم و تربیت در سازمان های تربیتی می داند.
    کنزویج مدیریت آموزشگاهی را چنین تعریف می کند:« مدیریت آموزشگاهی فرآیند اجتماعی مربوط به هویت دادن، نگهداشتن، برانگیختن، کنترل کردن و وحدت بخشیدن تمام نیروهای رسمی و غیر رسمی انسانی و مادی سازمان یافته در یک نظام واحد و یکپارچه می باشد که برای دستیابی به هدف های از قبل تعیین شده طراحی شده است».
    صاحب نظر دیگری در تعریف مدیریت و رهبری آموزشی می گوید: «رهبری آموزشی عبارتست از یاری و مدد به بهبود کار آموزشی و هر عملی که بتواند معلم را یک قدم جلوتر ببرد، رهبری آموزشی خوانده می شود». همچنین به اعتقاد او، نقش مدیر در رهبری آموزشی عبارت است از«حمایت، تقویت، یاری و مساعدت و سرانجام همکاری نمودن است نا دستور دادن و هدایت کردن».

اهمیت مدیریت آموزشی
مطالعات انجام گرفته نشان می دهد که رشد و توسعه اقتصادی-اجتماعی در درجه اول مشروط به پرورش نیروی انسانی است که تنها از طریق آموزش و پرورش امکان پذیر می باشد. بر همین اساس است که امروزه دست یابی به یک نظام آموزشی پیشرفته جزو مهم ترین هدف های عمومی همه ی کشورهاست و این کشورها سهمی رو به افزایش، برای سرمایه گذاری در این باره قائل می شوند و بودجه آن با سرعت بی سابقه ای به خصوص در جهان سوم افزایش یافته است. زیرا در طول تاریخ، تاکنون هیچ نمادی به اندازه ی آموزش و پرورش در بقای رشد و توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی ملت ها، اینقدر موثر نبوده و تا این حد در سرلوحه دولتهای کشورهای پیشرفته قرار نگرفته اند.

فهرست مطالب:

2-2-1.    تعاریف رهبری‌ و تفاوت آن با مدیریت
2-2-2.    مدیریت و رهبری آموزشی
2-2-3.    اهمیت مدیریت آموزشی
2-2-4.    ویژگی های مدیران آموزشی
2-2-5.    اهداف مدیریت آموزشی
2-2-6.    مهارت های مدیریت و رهبری
مهارت فنی
مهارت انسانی
مهارت ادراکی
2-2-7.    مبانی قدرت رهبر
قدرت پاداش
قدرت تنبیه
قدرت مرجعیت
قدرت مهارت
قدرت قانونی
2-2-8.    سبک های رهبری
2-2-8-1.    سبک استبدادی یا اقتدارگرانه
2-2-8-2.    سبک بوروکراتیک
2-2-8-3.    سبک دموکراتیک یا مشارکتی
2-2-8-4.    رهبر دیپلماتیک
2-2-8-5.    سبک بی نظمی یا لجام گسیخته
2-2-9.    تئوریهای رهـبری در قـرن بیستم
2-2-9-1.    مکتب ویـژگیهای رهبری‌
2-2-9-2.    مکتب رفتاری یا سبک رهبری‌
2-2-9-3.    مکتب تئوریهای‌ اقتضایی رهبری‌
2-2-9-4.    مکتب رهبری کـاریزماتیک یـا الهامی ‌
رهبری عملگرا
رهبری متحول‌کننده
2-2-9-5.    مکتب هوش هیجانی(عاطفی)
2-2-6.    مکتب شایستگی رهبری‌
2-2-10.    عوامل موثر در تعیین رابطه بین سبک رهبری و کارایی
2-2-11.    عوامل موثر در رهبری اثربخش
سلامت روانی و فیزیکی
دانش و فراست
اهداف روشن و ارزشمند
اعتقاد
احساس مسئولیت
انگیزش
ابتکار
منابع فارسی
منابع لاتین

چيزی که اين فایل را با بقیه فایل ها متمايز کرده است قابل ویرایش بودن و آماده پرينت بودن آن می باشد تا خريدار از خريد خود کاملا راضی باشد.

توضیحات: پرداخت توسط همه کارتهای عضو شتاب در درگاه بانک پاسارگاد امکان پذیر است. شما پس از خرید (مبانی نظری و پیشینه نظری رهبری آموزشی) سریعآ لینک دانلود در اختیارتان قرار می گیرد و می توانید آن را دانلود کنید.

نکته: شما می توانید هرگونه سوال را با مسئول پژوهش نگین فایل در میان بگذارید.


دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: تعریف رهبری آموزشی رهبری آموزشی pdf فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی علامه مقاله مدیریت آموزشی pdf پایان نامه مدیریت آموزشی مبانی نظری رهبری آموزشی مدیریت و رهبری آموزشی سبک های رهبری عوامل موثر در رهبری اثربخش نگین فایل

مطالب مرتبط

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق رهبری آموزشی


مبانی نظری و پیشینه تجربی تحقیق اختلالات تنظیم هیجان (فصل 2)

دانلود طرح توجیهی تولید فیلتر هوای خودرو

شناسایی عوامل موثر برسنجش تاثیرگذاری استفاده از سیستم آموزش غیر حضوری در دانشگاه شیراز

دانلود پرسشنامه هوش هیجانی شوت و همکاران (1998)

طرح توجیهی و کارآفرینی تولید ترانس مهتابی

دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه گذاری، سود تقسیمی و جریان نقدی (فصل 2)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های ساختار مالی و کلان اقتصادی (فصل دوم)

دانلود پرسشنامه هوش اجتماعی ترومسو(TSIS)

تحقیق کراهت