مبانی نظری تأثیر حمایت اجتماعی کمیته امداد امام خمینی (ره) بر سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانوار

بار دیگر یکی از بهترین فایل ها در مورد مبانی نظری تأثیر حمایت اجتماعی کمیته امداد امام خمینی (ره) بر سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانواربرای شما نمایش داده می شود که می تواند نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
مبانی نظری تأثیر حمایت اجتماعی کمیته امداد امام خمینی (ره) بر سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانوار

مبانی-نظری-تأثیر-حمایت-اجتماعی-کمیته-امداد-امام-خمینی-(ره)-بر-سلامت-اجتماعی-زنان-سرپرست-خانوارمبانی نظری تأثیر حمایت اجتماعی کمیته امداد امام خمینی (ره) بر سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانوار  در حجم 53 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فهرست زیر:

فصل دوم:ادبیات تحقیق

2-1-مبانی نظری تحقیق10

2-1-1- سازمان‌های(نهادهای اجتماعی) حمایت‌کننده از زنان سرپرست خانوار 10

2-1-2-زنان سرپرست خانوار در ایران10

2-1-3-عوامل مؤثر بر سلامت زنان   12

2-1-4- تاریخچه حمایت از زنان سرپرست خانوار در جهان.. 12

2-1-5- تعاریف متغیرها.13

2-1-5-1- تعاریف حمایت اجتماعی . 13

2-1-5-2- تعاریف سلامت اجتماعی  18

2-1-6- الگوهای مربوط به تعریف سلامت  22

2-1-6-1-الگوی زیست‌شناختی سلامت  22

2-1-6-2-الگوی کلیت سلامت  23

2-1-7- دیدگاه‌های سلامت روان. 23

2-1-8-عوامل مؤثر بر سلامت .. 25

2-1-9- ابعاد سلامت27

2-1-9-1-سلامت جسمی27

2-1-9-2-سلامت عاطفی. 27

2-1-9-3-سلامت شغلی27

2-1-9-4-سلامت روانی28

2-1-10- تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت (دیدگاه ویلکینسون) 28

2-1-11- فرایندهای کنش حمایت اجتماعی بر سلامت  31

2-1-12- نظریه‌ها (مروری بر دیدگاه‌های مختلف32

2-1-12-1-نظریه کنش تالکت پارسونز. 32

2-1-12-2- رز و وو  (حمایت اجتماعی)33     

2-1-12-3- اسپینوزا و ولمن : (شیوه‌های کسب منابع). 33

2-1-12-4- تئوری توتیس  (فرضیه انباشت هویتی) 35

2-1-12-5- تئوری هتفیلد  (برابری ـ عدالت). 36

2-1-12-6- تئوری مازلو (نیاز). 37

2-1-12-7- مدل سپر و تأثیر کلی حمایت اجتماعی  38

2-1-12-8-مدل تأثیر مستقیم حمایت اجتماعی 39

2-1-12-9- مدل تأثیر غیرمستقیم یا فرضیه ضربه‌گیر40

2-1-12-10- تئوری دورکیم (انسجام اجتماعی)40

2-1-12-11- تئوری مبادله (پاداش بلاو). 41

2-1-12-12-تئوری هابرماس  (عقلانیت نظام اجتماعی ـ عقلانیت جهان زندگی). 42

2-1-12-13- تئوری کییز (سلامت اجتماعی)43