تحقیق بررسی وضعیت مکان کنترل و افسردگی دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان شیراز

بار دیگر یکی از بهترین فایل ها در مورد تحقیق بررسی وضعیت مکان کنترل و افسردگی دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان شیرازبرای شما نمایش داده می شود که می تواند نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
تحقیق بررسی وضعیت مکان کنترل و افسردگی دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان شیراز

تحقیق-بررسی-وضعیت-مکان-کنترل-و-افسردگی-دانشجویان-دانشگاه-پیام-نور-شهرستان-شیرازتحقیق بررسی وضعیت مکان کنترل و افسردگی دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان شیراز در حجم 24 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فهرست زیر:

فهرست مطالب

راهنمای مطالعه

سوالات مطرح شده

فصل اول : بیان مسأله

بیان مسأله

هدفهای تحقیق

سوالات پژوهش

ضرورت واهمیت تحقیق

تعاریف عملیاتی

فصل دوم : پیشینه تحقیق

مقدمه

دیدگاه راتر درباره انسان

مکان کنترل از دیدگاه کنترل

نظرراتر درمورد انگیزش رفتار

روشهای راتر برای سنجش مفاهیم نظریه خود

خصوصیات افراد دارای مکان کنترل درونی

خصوصیات افراد دارای مکان کنترل بیرونی

تعیین کننده های درونی وبیرونی رفتار

افسردگی

تاریخجه افسردگی

ماهیت افسردگی

واقعیت هاوارقام در مورد افسردگی

نظریه های مربوط به افسردگی

درمان افسردگی

نشانه های افسردگی

افسردگی وبحرانهای زندگی

سبب شناسی افسردگی

تخقیقات انجام گرفته در مورد دانشجویان

رابطه تحقیقات مربوط به مرکز کنترل با افسردگی

تحقیقات مربوط مرکز کنترل با اسناد

فصل سوم : روش تحقیق

جامعه آماری

نمونه وروش نمونه گیری

ابزاراندازه گیری

معرفی آزمون راتر

جامعه آماری

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

چگونگی تجزیه و تحلیل داده ها

عنوان مقایسه مکان کنترل و افسردگی دانشجویان پسر

عنوان مقایسه مکان کنترل و افسردگی دانشجویان دحتر

عنوان مقایسه لفسردگی دانشجویان دختر وپسر

عنوان مقایسه مکان کنترل دانشجویان دحترو پسر