تحقیق بررسی اثرات فناوری اطلاعات بر توانمند سازی شغلی کارکنان

بار دیگر یکی از بهترین فایل ها در مورد تحقیق بررسی اثرات فناوری اطلاعات بر توانمند سازی شغلی کارکنانبرای شما نمایش داده می شود که می تواند نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
تحقیق بررسی اثرات فناوری اطلاعات بر توانمند سازی شغلی کارکنان

تحقیق-بررسی-اثرات-فناوری-اطلاعات-بر-توانمند-سازی-شغلی-کارکنان

دانلود تحقیق بررسی اثرات فناوری اطلاعات بر توانمند سازی شغلی کارکنان در 175 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.


قسمتهایی از متن:

مقدمه
اطلاعات داده هایی می باشند که به آنها ماهیت مقداری در جهت تطبیق با اهداف و ارتباط با کار بخشیده شده است.یک سازمان بایستی تشخیص دهد که برای اداره کارهایش به چه اطلاعاتی نیازمند است و گرنه در دریایی ازداده های گیج کننده غرق خواهد شد(دراکر،1387). شناخت محورهای اساسی پیشرفت در سازمانها ایجاب می کند که نقش فناوری اطلاعات را از حالت ضمنی به حالت عینی مبدل سازیم ویا لااقل میزان دقیق تاثیرگذاری آن را بدست آوریم تا به طور دقیق تر در تصمیمات توسعه سازمانها مد نظر قرار گیرد این در واقع صحبت بر سر اصلاح عملکرد یا بهبود عملکرد سازمان است که ممکن است در حد نسبتا مطلوبی وابسته به فن آوریهای اطلاعات باشد.چرا که این امکان را برای مدیران فراهم می سازد با پردازش سریع اطلاعات امکان کنترل و هماهنگی ساختارهای پیچیده تر را داشته باشد و حتی موجب می گردد عملکرد سازمان و مدیریت با انسجام و بازخورد سریع انجام پذیرد(اوتار خانی،1380).
سرمایه گذاری و تعیین ساختار عملکرد سازمانی بر پایه اطلاعات و فرآورده های منتج از آن یک شتاب نوین است که مبنای حرکت جمعی متکثر از سازمانها قرار گرفته است. و شاید یکی از عینی ترین نتایج قابل مشاهده از این حوزه سرعت حاصل از بکارگیری این فناوریها در جهت دسترسی سریع تر و روان تر به اطلاعات مورد نیاز پرسنل باشد. امروزه سازمانها نیز از طریق بکارگیری کامپیوتر دستورات وپیامها را بدون ساختار سنتی مدیریتی در سراسر سازمان انتقال دهند و از این طریق کارکنان به اطلاعات زیادتری دسترسی دارند و رد انجام کارهای خود زودتر به نتیجه می رسند.(وارث،1380).امروزه فناوری اطلاعات بحث داغ محافل علمی د نیا تلقی میشود و با گسترش روزافزون ارتباطات و نیاز به برقراری آن، ناگزیر هستیم تا همگام با پیشرفت های شگرف این فنآوری ما نیز بروز باشیم تا از مزایای این فناوری بهرمند شوِیم.

فهرست مطالب تحقیق بررسی اثرات فناوری اطلاعات بر توانمند سازی شغلی کارکنان به صورت زیر می باشد:
فصل اول
1-1- مقدمه
1-2- بیان مسأله
1-3- ضرورت انجام پژوهش
1-4- مدل مفهومی تحقیق
1-5- اهداف پژوهش
1-5-1- هدف اصلی پژوهش
1-5-2- اهداف فرعی
1-6- فرضیه‌ های پژوهش
1-6-1- فرضیه اصلی
1-6-2- فرضیه‌های فرعی
1-7- فن آوری اطلاعات (Information Technology)
1-7-1- توانمندسازی (Empowerment)
1-8-تعریف مفهومی عملیاتی واژه‌ها
1-8-1-بهبودکیفیت عملکرد
1-8-2-استقلال و آزادی کاری
1-8-3- مسئولیت تصمیم‌گیری
1-8-4- تنوع شغلی
1-8-5- خودکنترلی
1-8-7- دانش و آگاهی کارکنان
فصل دوم
2-1-فن آوری اطلاعات
2-1-1- مقدمه
2-1-2- تاریخچه ظهور فناوری اطلاعات
2-1-3- تعریف فن آوری اطلاعات و جنبه‌های مرتبط آن
2-1-3-1- فن آوری اطلاعات یک استراتژی است
2-1-3-1- فن آوری اطلاعات یک سری مفاهیم و فکر است
2-1-3-3- فن آوری اطلاعات یک سری ابزار است
2-1-3-4- فن آوری اطلاعات نوآوری است
2-1-3-5- فن آوری اطلاعات همراه با انسان است
2-1-4-مشاغل مرتبط با فن آوری اطلاعات
2-1-5- تأثیرات فن آوری اطلاعات بر سازمان
2-1-6- کاربردهای فن آوری اطلاعات و حوزه‌های کاربردان
2-1-6-1- تجارت الکترونیک
2-1-6-2- دولت الکترونیکی
مزایای بالقوه دولت الکترونیک
چرا به دولت الکترونیکی نیاز داریم؟
2-1-6-3- بانکداری الکترونیک
2-1-6-4- سیستم اطلاعات جغرافیایی
2-1-6-5- کارازدور
2-1-6-6- سازمان مجازی
2-1-6-7- ادارات مجازی
2-1-8- سیستم‌ های اطلاعاتی در ارتباط عمومی با حوزه های عملیاتی سازمان
2-1-8-1- سیستم‌ های اطلاعاتی اتوماسیون اداری (OAS)
2-1-8-2- سیستم‌ های اطلاعاتی ارتباطات الکترونیکی (ECS)
2-1-8-3- سیستم‌ های اطلاعاتی عملیاتی (TPS)
2-1-8-4- سیستم‌ های اطلاعاتی مدیریت (MIS) و (EIS)
2-1-8-5- سیستم‌ های اطلاعاتی کمک به تصمیم‌گیری (DSS)
2-1-8-6- سیستم‌ های اطلاعاتی جامع و یکپارچه (ES)
2-1-9- سیستم‌ های اطلاعاتی اتوماسیون اداری (OAS)
2-2- توانمندسازی
2-2-1- مقدمه
2-2-2-تعاریف و مفاهیم توانمندسازی
الف- توانمندسازی به‌ عنوان تفویض اختیار
ب- توانمندسازی به‌ عنوان ایجاد انگیزش
2-2-4- ابعاد توانمندسازی
2-2-4-1- بهبود کیفیت عملکرد کارکنان
2-2-4-2- استقلال و آزادی کاری کارکنان
2-2-4-3- افزایش مسئولیت تصمیم‌ گیری کارکنان
2-2-4-5- افزایش فرصت های شغلی کارکنان
2-2-4-6- افزایش خودکنترلی
2-2-4-7- افزایش دانش و آگاهی کارکنان
2-2-4-8- توسعه حرفه‌ای کارکنان (رشد حرفه‌ ای)
2-2-5- مراحل توانمندسازی
2-2-6- دلایل توانمندسازی
2-2-6-1- اثرات فن آوری بر محیط‌ های کاری
2-2-6-2- افزایش انتظارات مشتریان
2-2-6-3- ضرورت انعطاف‌پذیری سازمان‌ ها
2-2-7- اهمیت توانمندسازی در سازمان‌ ها
2-2-8- موانع توانمندسازی
2-2-8-1- نگرش مدیران در مورد زیردستان
2-2-8-2-فقدان امنیت شخصی
2-2-8-3-نیاز به کنترل
2-2-9-چگونگی افزایش توانمندی
2-2-9-1- مشخص کردن شفاف دیدگاه و اهداف
2-2-9-2- پرورش تجارب تسلط شخصی
2-2-9-3-الگوسازی
2-2-9-4-فراهم آوردن حمایت
2-2-9-5- برانگیختگی احساس
2-2-9-6- فراهم آوردن اطلاعات
2-2-9-7- فراهم آوردن منابع
2-2-9-8- پیوند با نتایج
2-2-9-9- ایجاد اعتماد
2-2-10- مزایای واگذاری توانمندسازی
2-2-11- پیامدهای توانمندسازی
2-3- اثرات فن آوری اطلاعات بر توانمندسازی
2-3-1- مقدمه
2-3-2- توانمندسازی و فناوری اطلاعات
2-3-3- فن آوری اطلاعات و کنترل
2-3-3-1- کنترل عمومی
2-3-3-2- کنترل برنامه کاربردی
2-3-4- مزایای اتوماسیون اداری
2-3-4-1- مزایای مستقیم
2-3-4-2- مزایای غیر مستقیم
2-3-5- سیستم کارکنان دانشی
2-3-6- سیستم پشتیبانی تصمیم‌ گیری
2-3-7- اثرات تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی در سازمان‌ ها
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: فناوری اطلاعات توانمندسازی شغلی کارکنان مقاله کاربردهای فن آوری اطلاعات پروژه تأثیرات فن آوری اطلاعات بر سازمان تحقیق بررسی اثرات فناوری اطلاعات بر توانمند سازی شغلی کارکنان تحقیق تعاریف و مفاهیم توانمندسازی تصمیم‌ گیری کارکنان اهمیت توانمندسا

مطالب مرتبط

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق فناوری اطلاعات و ارتباطات و تاثیر آن بر آموزش و سطح یادگیری

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق فناوری اطلاعات و بانکداری الکترونیکی(فصل دوم)

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق برون سپاری (فصل دوم)

تحقیق بررسی جهانگردی الکترونیک و نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در روند توسعه گردشگری در ایران

تحقیق بررسی تحلیل ارتباط توسعه پایگاه های الکترونیکی در افزایش میزان گردشگران

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مدلهای همسویی (فصل دوم)

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق بانکداری الکترونیکی (فصل دوم)

چارچوب نظری و سوابق پژوهش مدیریت دانش و فناوری اطلاعات (فصل دوم پایان نامه)

ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی برون سپاری (فصل دوم)

مبانی نظری و سوابق تحقیق فناوری اطلاعات در بانکداری (فصل دوم پایان نامه)


فصل دوم مبانی نظری و ادبیات تحقیق نظام‌های مالیاتی (فصل دوم پایان نامه)

دانلود مبانی نظری و پیشینه نظری تحریف های شناختی (فصل دوم پایان نامه)

فصل دوم مبانی نظری و ادبیات تحقیق تعریف و نظریه های طلاق (فصل دوم پایان نامه)

مبانی نظری پژوهش و تحقیقات پیشین نظریه ها و دیدگاه های تعلیم و تربیت (فصل دوم)

دانلود مطالعات و رساله معماری طراحی خانه هنرمندان

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های اضطراب کودکان و نگرش های فرزندپروری (فصل2)

چارچوب نظری و پیشینه تحقیق نظریه های اضطراب و اضطراب امتحان (فصل 2 پایان نامه)

مطالعات و رساله معماري طراحي مجتمع ورزشی جانبازان و معلولین

طراحی و پیاده سازی نرم افزار مهمانسرای اداره منابع طبیعی

مطالعات و رساله معماري طراحي مدرسه فوتبال